CÔNG TY TNHH EXOTIC VIỆT NAM

453/7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38386655

Email: contact@exotic.vn

Website: www.exotic.com.vn 

We’re open Monday – Friday, 8 a.m. – 5:00 p.m. EST